Bu anket İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı kapsamında bilimsel çalışmaya yönelik hazırlanmıştır.
Sorulara devam etmek için "Başla" butonuna tıklayınız.
Başla!