Günümüzde sosyal medya, işletmelerin veya tüketicilerin duygularını aktardığı bir platform olmaktan çıkarak, toplumdaki tüm bireyleri etkilemektedir. İşletmeler gelişen ve değişen teknolojik alışkanlıklara ve davranışlara uyum sağlayarak sürdürülebilir olabilmenin yollarını aramaktadırlar.

AkzoNobel Kemipol olarak bu değişime uyum sağlamak ve sosyal medya platformlarındaki etkinliğinimizi arttırmak adına bu anket düzenlenmiştir.
Sorulara devam etmek için "Başla" butonuna tıklayınız.
Başla!