Anket Sorularında Sık Yapılan Hatalar

Ücretsiz Üyelik

Aynı Anlama Gelen Cevaplar

Derecelendirme seçenekleri verilirken cevapların anlamları iyi değerlendirilmesi gerekir. Örneğin aşağıdaki seçeneklerde:

“Kısmen katılıyorum” ve “Kısmen katılmıyorum” seçeneklerini birbirinden ayırmak zor olduğu için verilen cevapları yorumlamak da zorlaşacaktır.

Aynı Yöndeki Cevaplar

Diğer bir örnek de bir ürün ya da hizmeti değerlendirirken sadece olumlu derecelendirme cevapların bulunmasıdır. Zıt cevabın bulunmaması anket sonuçlarının doğruluğunu etkileyebilir. Örnek:
Ürünümüzün performansı hakkındaki görüşünüz?

Anket sonucunun sizi mutlu edeğinden şüphemiz yok ancak ihtiyacınız olan bilgiyi size vermeyecektir.

Çakışan Cevaplar

Birbiri ile çakışan seçenekler cevaplayanın kafasını karıştırabilir. Örneğin haftada 2 saat spor yapan bir kişi için aşağıdaki soru cevaplanabilir değildir:
Haftada kaç saat spor yapıyorsunuz?

Anketin Amacına Uygun Olmayan Sorular

Amacın dışına çıkan sorular size gerekli olan bilgiyi sağlamayacağı gibi cevaplayanı sıkabilir ve anketi yarıda bırakmasına neden olabilir.

Anket Yapılan Bireylere Uygun Olmayan Sorular

Ankete katılanların bilemeyeceği soruları sormayın. Örneğin bir mağazanın müşterileri, mağazanın yerleşimi ve hizmetleri hakkında bilgi verebilir ancak mağazanın yangına karşı aldığı tedbirlere uyup uymadığı ile ilgili soruları cevaplayamazlar.

Yanlış Anlamaya Neden Olabilecek Sorular

Soruların yanlış yorumlanmaya yol açmayacak şekilde net ve anlaşılır olup olmadığına özen gösterin.

Yönlendirici Sorular

İnsanları arzuladığınız cevaplara yönlendirecek sorulardan kaçının.

Tekrar Eden Soru

Anket sorularını kabaca çıkardıktan sonra aynı sonuca ulaştıracak ya da aynı anlama gelen farklı cümlelerden oluşan sorular olup olmadığını kontrol edin.
Anketin bilinçli doldurulup doldurulmadığını anlamak amaçlı konan kontrol soruları hariç!