Anket Nasıl Hazırlanır?

Ücretsiz Üyelik

Anket Nedir?

Anket sistematik bir veri toplama yöntemidir. Veriler önceden belirlenmiş insanlara bir dizi soru sorularak elde edilir. Anket yöntemi ile birçok türde veri toplamak mümkündür:

Anketten yararlı bilgiler edinebilmek için anketin hazırlık ve uygulama sürecine özen gösterilmesi gerekir. Ayrıca zaman ve maliyet göz önünde bulundurulmalıdır.

Bu dokümandaki bilgiler sizi anket uzmanı yapmayacaktır ancak anket hazırlama tekniklerinin temelleri ve anket sonuçlarından en yüksek geri dönüşü almak için dikkat etmeniz gereken noktaları öğrenmenize yardımcı olacaktır.

Ne Zaman Anket Kullanmalıyım?

Anket, popüler bir veri toplama aracı olmasına rağmen uygun şartlar altında kullanılmadığı takdirde sağladığı yarar önemsiz olacaktır.
Ankette elde edeceğiniz datayı elde etmenin başka bir yolu varsa ve bu yol maliyet ve zaman açısından daha ekonomikse, öncelikle o yol tercih edilmelidir. Örneğin bir kliniğe gelen hastaların gelme sıklığını anket yerine klinik kayıtlarından çıkartmak daha uygun olacaktır.
Dolayısıyla önce dikkat edilmesi gereken, ankette elde edilmesi düşünülen verinin zaten kayıtlı olup olmadığının araştırılmasıdır.

Anket Nasıl Hazırlanır?

Planlama Aşaması

Anket hazırlarken ilk önce anketin amacı ve anket sonucunda elde edilen verilerden hangi çıkarımların ortaya konacağının belirlenmesi gerekir. Anket sorularını oluşturmaya başlamadan önce aşağıdaki sorulara cevap vermelisiniz:

Anketin Hazırlanması

Anketi planladıktan sonra yapmanız gerekenler:

Anket Soruları Hazırlanırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

İlgilenilen her konu için anket soruları yazın ve aklınıza gelen herşeyi not edin. Mükemmel soru hazırlamaya henüz odaklanmayın, öncelikle fikirleri toparlayın. Sonra aralarından iyileri seçip mükemmelleştirin.
Anket sorularını oluşturmak için beyin fırtınası, ağaç diyagramları ve diğer fikir üreten metotlar yararlı olacaktır.

Sorulara karar verip netleştirme aşamasında, soruların aşağıdaki özellikleri taşıdığından emin olun:

Anket Sorularında Sık Yapılan Hatalar

Anket Soru Tipleri

Anket oluştururken kullanabileceğiniz soru tipleri şunlardır:

Anket Giriş Yazısı

Cevaplayanı bilgilendirmek amacıyla anketin başında bir giriş mesajı vermek cevaplayanları rahatlatır.

Anket giriş yazısında, anketin amacı, elde edilen bilgilerin nasıl kullanılacağı ile ilgili bilgi verilir. Anketi doldururken anketin geneli ile ilgili dikkat edilmesi gereken noktalar varsa belirtilebilir.

Ayrıca, özellikle hassas bilgiler olan demografik bilgiler ile iletişim bilgilerinin (cep telefonu, e-posta gibi) gizliliğinin sağlanacağı ile ilgili bir ifade verilmesi cevaplayanların kendilerini güvende hissetmelerini sağlayacaktır.

Anket  Sonuçları

Anketi uygulandıktan sonra sonuçlar özetlenmeli, analiz edilmeli ve yorumlanmalıdır.

Anket sonuçlarını göstermek için en basit ve en çok uygulanan yöntem frekans dağılımlarıdır. Frekans dağılımları, ankete verilen cevapların basitçe sayılması ve gruplanmasından ibarettir. Kolay yorumlanabilmeleri için tablolar ve bar grafikler ile sunulur.

Diğer bir gösterim yöntemi pasta grafikleri (pie chart) ile yapılabilir. Pasta grafikleri yüzdeleri göstermek amaçlı kullanılırlar.

Diğer anket analiz metotları da mevcuttur, korelasyon ve regresyon analizleri gibi. Ancak bu analizlerin istatistikçiler tarafından yapılmaları gerekir.